7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024
7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024

$139,900

7575 Katy Freeway Freeway #119, Houston, TX, 77024

20
Courtesy of: Scott Short | | CUFG Keystone Realty Group